HOTATE GAI SASHIMI

12.15

5 slices of scallops

X